Pages

Bratić, Vjekoslav
Odlučivanje o lokalnim proračunima : između sna i jave
Herak, Ana, Houška, Marica, Kelava, Marijan, Lacković, Vjeka, Plevnik, Petar, Radusin Lipošinović, Marijana, Rudić, Danijela, Šolić, Marina, Zlatar Gulan, Marijana
Opći porezni zakon s komentarom i sudskom praksom
Lučić, Marija, Pavičić, Milena, Skejić, Radmila, Tomašić, Josip, Žuković, Javorka
Osnove carinske tarife i carinsko poznavanje robe

Osobna prezaduženost
Bejaković, Predrag
Osobna prezaduženost: problemi i rješenja
Kesner-Škreb, Marina, Kuliš, Danijela
Porezni vodič za građane
Kučić-Vitaljić, Zorica, Pauković, Biserka
Pravila podrijetla robe i Protokol 7a Ugovora o pristupanju RH Srednjoeuropskom ugovoru o slobodnoj trgovini s komentarom

Proračunski vodič za građane
Jelčić, Božidar, Bejaković, Predrag
Razvoj i perspektive oporezivanja u Hrvatskoj
Bejaković, Predrag
Savjeti i vodič za poboljšanje zapošljivosti, ostvarivanje prava i socijalnu uključenost
Alajbeg, Denis, Bubaš, Zoran
Vodič kroz hrvatsko tržište kapitala za građane

Vodič kroz proračun Grada Zagreba

Pages