Pages


A Brief Guide to the City of Zagreb 2020 Enacted Budget

A Brief Guide to the City of Zagreb 2021 Budget Execution

A Brief Guide to the City of Zagreb 2021 Budget Proposal

A Brief Guide to the City of Zagreb 2022 Budget Proposal

A Brief Guide to the City of Zagreb 2023 Budget Proposal

A Brief Guide to the National Budget Process

A Brief Guide to the Proposal for the City of Zagreb 2023 Budget Revision

A Brief Guide to the Proposal for the City of Zagreb Second 2017 Budget Revision
Bejaković, Predrag, Sopek, Petar, Bratić, Vjekoslav
Analiza edukativnih potreba malih i srednjih poduzeća s posebnim naglaskom na poduzetničkim vještinama
Bejaković, Predrag, Anušić, Zoran, Rožman, Krešimir, Milićević Pezalj, Ana, Zuber, Marija, Grbavac, Damir, Rismondo, Mihovil, Bađun, Marijana, Marušić, Ljiljana, Matković, Teo, Vehovec, Maja, Krištof, Marko, Marinković Drača, Dušanka, Štimac, Dubravko, Vukšić, Goran, Urban, Ivica, Novoselec, Dinko, Čok, Mitja, Sambt, Jože, Fultz, Elaine
Analiza mirovinskog sustava
Bađun, Marijana, Bejaković, Predrag, Bezeredi, Slavko, Bratić, Vjekoslav, Franić, Josip, Klemenčić, Irena, Sopek, Petar
Analiza sustava poticanja stambene štednje u Republici Hrvatskoj
Bratić, Vjekoslav, Bejaković, Predrag, Vukšić, Goran
Analiza sustava zaposlenih u hrvatskom javnom sektoru, 2005. - 2008.

Pages